Ansökan om barnomsorg

Sök om barnomsorgsplats via e-formuläret nedan, då du sänt in ansökan visas en bekräftelse på hemsidan om att ansökan är inskickad. Beslut om plats skickas skriftligen till hemadressen.

Vill du istället fylla i en pdf-blankett, skriva ut och lämna in den så kan du öppna blanketten här

E-formulär för ansökan om barnomsorgsplats

1. Uppgifter om barnet
 
 
Modersmål

 
2. Barnets familjeförhållande
 
3. Uppgifter om familjen där barnet är skrivet
Vårdnadshavare 1  
 
 
 
 
  
Vårdnadshavare 2 / annan samboende  
 
 
 
 
  
4. Vid delat boende, uppgifter om den andra vårdnadshavaren
 
 
  
5. Grund för ansökan
Plats söks för att jag som vårdnadshavare6. Önskemål om barnomsorgsplats
 (inskolning sker några dagar innan det faktiska behovet av plats)
Plats önskas i


 
Typ av plats som önskas

  
7. Barnets nuvarande barnomsorg
 
8. Familjens övriga barn
9. Barnets hälsotillstånd och särskilda behov
10. Andra tilläggsuppgifter och önskemål
11. Information till sökande
Ansökningstiden är 2 veckor - 4 månader. Beslut meddelas senast 1 månad före barnomsorgen påbörjas. Läs mer om rättighet till barnomsorg, skyldighet att meddela barnomsorgskansliet ändringar, förändring i hemvårdsstöd, samlad ansökningsperiod till hösten med mera på sidan Ansökan
12. Vårdnadshavarens godkännande
Genom att trycka på knappen Skicka, intygar jag att uppgifterna är riktiga och samtycker till att informationen kontrolleras, sparas och behandlas.
Sidan uppdaterades