Allmänna språkexamina

Allmänna språkexamina är nationella språkprov för vuxna. Proven ordnas samtidigt i hela Finland. Vid Medis kan du avlägga provet i svenska som främmande språk på grund- och mellannivå. Grundnivån motsvaras av A1 och A2 i den europeiska nivåskalan, mellannivån av B1 och B2.

Ett godkänt prov på mellannivån motsvarar språkkravet för finskt medborgarskap. I examen testas språkfärdigheten både skriftligt och muntligt. Provet ordnas en gång per termin. Provet på grundnivån kostar 100 euro och på mellannivån 123 euro.

Provtillfällen under läsåret 2017–2018:

  • Lördag 18 november 2017.
    Sista anmälningsdag: 30 september 2017.
  • Lördag 14 april 2018.
    Sista anmälningsdag: 28 februari 2018.

Anmälningsblanketter finns på Medis kansli och kan även laddas ner som en pdf under "Hitta snabbt". Den ifyllda blanketten lämnas till Medis.

Närmare upplysningar ger Gabriella Nordlund, e-post gabriella.nordlund@mariehamn.ax, eller tfn 531 620 (Medis växel).

Se också Utbildningsstyrelsens information om allmänna språkexamina.

Sidan uppdaterades