Svenska för inflyttade / Swedish for foreigners

Medis erbjuder kurser i svenska för inflyttade på olika nivåer och i olika omfattning. / Courses in Swedish as a second language for adults.

 • Sfi-kurserna är intensivkurser (heldagsundervisning) för arbetslösa. De finansieras av Ålands landskapsregering och är gratis för de studerande. / Full time courses (sfi), free of charge.

  Följande kurser erbjuds om tillräckligt antal sökande finns:
  Nivå A1: 22.8.2016–1.11.2016
  Nivå A2: 8.8.2016–19.1.2017
  Nivå B1.1: 5.9.2016–16.2.2017

  The courses are available at the following levels (subject to sufficient demand):
  Level A1: 22.8.2016–1.11.2016
  Level A2: 8.8.2016–19.1.2017
  Level B1.1: 5.9.2016–16.2.2017 

  Läs mer om sfi (pdf)
  Read more about sfi (pdf)
  Ansökningsblankett sfi  (pdf)
  Application form sfi (pdf)
 • Medis allmänna kurser har lektioner 1-2 gånger i veckan, ofta på kvällstid. Platserna ges åt dem som anmäler sig först. Deltagarna betalar själva kursavgift och kursbok. Mer information finns i kurskatalogen (pdf).  / General courses, part time with a course fee. For more information, contact Ann Westerlund.

 • Svenska för inflyttade i arbete.
Sidan uppdaterades av Catrin Jansson