Kunnigt folk till arbetet

Det är dags att ta tillvara den riktiga kompetensen hos dagens inflyttare till Åland. Bristande svenskakunskaper och svaga lokala kontaktnät gör att många med god utbildning eller gedigen yrkeskunskap i bagaget inte når ut till den del av arbetsmarknaden där de verkligen hör hemma.

Istället arbetar många inom lågkvalificerade jobb, ofta avskärmade från en svenskspråkig miljö och andra arbetskamrater. Det här är varken bra för individen eller Åland som samhälle. Inom många branscher råder redan brist på kvalificerad arbetskraft och kommande generationsväxlingar riskerar att öka arbetskraftsbristen ytterligare.

Ett sätt att komma till rätta med problematiken är att förbättra integrationen av inflyttare genom att sänka tröskeln till arbetsmarknaden. Projektet "integration.ax" kombinerar undervisning i svenska och samhällskunskap med arbetspraktik inom en bransch för vilken den studerande är kvalificerad. Intresset för kursen är stort och gemensamt för alla är en stark drivkraft och vilja att få visa vad man kan.

Vem behöver ni?
Ett första steg till lyckad rekrytering är att på förhand pröva hur en person fungerar i en organisation och om personen i fråga har rätt kunskaper för en anställning. Via en genomtänkt praktikplats kan mycket av detta undersökas och provas ut innan en eventuell  anställning blir aktuell. De personer som antas till kursen behärskar redan svenska på en skaplig nivå men de har en genuin önskan om att förkovra sig. Totalt erbjuds tolv studieplatser och således behövs även tolv praktikplatser.

Kan er organisation tänka er att bistå projektet och våra deltagare med praktikplatser? Kontakta projektledare Tina Sjövall, tfn 531 643, e-post tina.sjovall(at)mariehamn.ax eller rektor Leena Raitanen, tfn 531 622, e-post leena.raitanen(at)mariehamn.ax.

Sidan uppdaterades