Specialbarnomsorg

Som en del av stadens barnomsorgsverksamhet finns specialbarnomsorgen. Det är viktigt att ge stöd åt de barn som behöver det, i ett tidigt skede. Tillsammans med daghemspersonalen utreder vi behovet av extra stöd och hjälp för det enskilda barnet och tillsammans med vårdnadshavarna gör vi vårt bästa för att hjälpa.

Specialbarnomsorgen består av specialbarnträdgårdslärare och psykologer som arbetar både enskilt och i liten grupp med barnen.

Vi samarbetar med BUF-teamet vid Ålands hälso- och sjukvård som planerar och följer upp habilitering, samt med andra terapeuter och rådgivare. I skolmognadsfrågor samarbetar vi med psykologen. Vi har tystnadsplikt och allt arbete sker i samarbete med dig som förälder.

Sidan uppdaterades