Privata daghem

Det finns även privata samhällsstödda daghem och gruppfamiljedaghem som erbjuder barnomsorg.

St.Mårtens daghem
Verksamheten handhas av Mariehamns församling och daghemmet finns i norra delen av staden. För mer information se Mariehamns församling.

Regnbågen
Verksamheten utgår från Waldorf-/Steinerpedagogiken och daghemmet finns i 
f.d. Björsby skola i Jomala. För mer information se Waldorf Åland.

Gruppfamiljedaghem Pärlan 
Verksamheten handhas av Pingstkyrkan och finns på Matrosgatan 1
i södra delen av staden.

Gruppfamiljedaghemmet Pärlans verksamhet upphör 31.07.2018

Dessa privata/enskilda alternativ är samhällsstödda, vilket gör att man inte kan beviljas hemvårdsstöd samtidigt som barnet nyttjar barnomsorg.

 

Sidan uppdaterades