Lekparks- och dagklubbsverksamhet

För dig som är hemma med ditt barn, men ändå vill ge barnet socialt umgänge finns lekparker och dagklubbsverksamhet. Där kan barnen få friskt luft, lek och umgänge med barn i olika åldrar under övervakade former.

Folkhälsans lekpark

Lekparken i Backeberg håller öppet måndag - fredag kl. 9-12. Parkverksamheten startar varje år i september och följer sedan skolornas lov med terminsavslutning omkring den 31 maj.
Anmälan till lekparker görs direkt till Folkhälsan i Mariehamn. Ditt barn ska ha fyllt två år för att börja i parken. Det är också möjligt att ansöka under andra tider på året eftersom parken, i mån av plats, tar emot nya barn kontinuerligt under året.
Läs mer om Om Folkhälsans verksamhet

Dagklubbsverksamhet i Margaretagården

Dagklubben i Västernäs drivs av Mariehamns församling och håller öppet
måndag - torsdag kl. 9-12.
Anmälan görs direkt till Margaretagården som tar emot barn från 2 års ålder.
Läs mer om Dagklubbsverksamheten i Margaretagården

Om du har ditt barn i ovannämnda verksamheter kan du beviljas hemvårdsstöd.

Övriga lekparker

Det finns även många obemannade lekparker runt om i staden dit man kan gå tillsammans med sitt barn. Om du upptäcker någon brist i en lekpark vänligen kontakta samhällstekniska avdelningen eller gör en felanmälan via vårt formulär för felanmälan

 

Sidan uppdaterades