Bostadstomter i Storgärdan

Ett nytt centrumnära bostadsområde med utsikt över Slemmern. Området kallas även för Konstnärsbacken och är beläget mellan Östernäs och centrum.

Situationsplan

R = reserverad tomt   = såld/utarrenderad tomt

Både privatpersoner och bolag kan ansöka om dessa tomter enligt infrastrukturdirektörens beslut.

Kvarter 8      
22-8-2  (R)      
Kvarter 10      
22-10-3 (R)
     
Sidan uppdaterades