Egnahemstomter

Tomter som är lediga kan du när som helst söka för köp eller arrende. Du behöver bara vara en myndig privatperson som ska använda tomten för eget fast boende.

Här finns alla lediga tomter:

Översiktsbild

1. Apalängen, del 1

2. Apalängen, del 3

3. Österbacka

4. Västernäs

5. Västra Ytternäs (Horelli)

6. Johannebo

7. Skötbåtsvägen

 

 

Så här ansöker du om lediga egnahemstomter

Om du hittar en tomt du är intresserad av lämnar du en skriftlig ansökan om arrendering/köp av egnahemstomt  till infrastruktursektorn. Efter ansökan tecknas ett reserveringsavtal med staden, som ger dispositionsrätt till tomten i högst sex månader. För reservering tas en avgift på 100 €, reservationsavgiften återbetalas ej.

För att sedan få köpa/arrendera tomten krävs att man visar att tomten ska användas för byggande av egen bostad. Det görs genom att man inom reserveringstiden kan redogöra för att förutsättningar för erhållande av byggnadslov föreligger. Efter det beslutar infrastrukturdirektören om arrendering/försäljning av tomt.

Arrendekontraktet/köpebrevet bör undertecknas inom två månader efter beslutet. Inom två år efter att köpebrevet/arrendeavtalet har undertecknats bör man börja bygga sitt hus.

Sidan uppdaterades