Elanslutning

Mariehamns Elnät står för en säker strömförsörjning till elkonsumenter i Mariehamn. De ansvarar för utbyggnad och underhåll av elnätet samt försäljning av elenergi.

För mera information besök Mariehamns elnät Ab. Där kan du bekanta dig med olika elprodukter, och för alla som ska bygga hus har de även samlat ett informationspaket om elfrågor. Väljer du dessutom att teckna separat avtal för grön el stöder du utvecklingen av miljövänlig elproduktion.

Sidan uppdaterades