Räddning

Räddningsverket jobbar operativt med räddningsinsatser till sjöss, räddningsdykning och restvärdesräddning.

Räddningsverket upprätthåller enligt en överenskommelse med Ålands landskapsregering räddningsdykarverksamhet för hela landskapet Åland.

Räddningsverket har även genom avtal med Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag åtagit sig att omedelbart vid larm om skada (främst brand-, vatten- och stormskador) vidta åtgärder för att rädda egendom och förhindra följdskador. De vanligaste insatserna är att rökventilera, suga upp vatten, installera avfuktare eller luktsanera. Varje restvärdesjobb leds av en restvärdesledare som har fullmakt av försäkringsbolaget att utföra skadehjälpande åtgärder samt dokumentera skadan.

Sidan uppdaterades