Bli brandman

En viktig del av brandmannens vardag är det olycksförebyggande arbetet. Detta innebär framförallt information och utbildning av medborgarna.

Räddningsuppdragen består bl.a. av bränder, trafikolyckor, kemutsläpp, räddningsdykning mm. Övriga arbetsuppgifter är att se till att utrustningen och utryckningsfordonen är i skick.

Då brandmannayrket är mycket krävande och påfrestande har brandmannen
regelbundet fysisk träning.

Utbildning till brandman erbjuds såväl i Sverige som Finland. Kontakta gärna
oss så hjälper vi dig att hitta rätt!

Räddningsverket tillämpar fysiska tester enligt modellen FireFit vilket är en nationell testmodell.

 

Antagningstest vid nyanställning/vikariat som brandman

Mätning av aerobisk uthållighet enligt inrikesministeriets anvisning för bedömning och utveckling av räddningspersonalens funktionsförmåga 6/2016.

Ovannämnda sker genom maximalt cykelergometertest inklusive belastnings-EKG där syreupptagningsförmågan skall vara minst 36 ml/kg/min (index för aerobisk uthållighet minst 3). Godkänt resultat skall bifogas ansökan och får inte vara äldre än 12 månader.

Följande test utförs på Räddningsverket

Muskelstyrka - med ett resultat av minst 3 enligt tabellen för muskelstyrka

Klaustrofobitest - två varv i mörker med tryckluftsapparat - "trådbursbanan"

Höjd - 20 m klättrande på höjdfordonets stege. Personen skall vara säkrad vid klättring.

Godkänd arbetsrelaterad bana s.k. Uleåborgstestet.

Följande test utföres i simhall

Simning - 400 m/12 minuter - dyk 3 m/ 2 ggr - livräddning 25 m

Antagningstest för enbart ambulansverksamhet

Bärtest av bår, totalt 90 kg med vikter, lyft och bärprov, stigning ett våningsplan och planmark 150 meter

Klaustrofobi - två varv i mörker - "trådbursbana" - (ej tryckluftsapparat)

Höjd - 20 m klättrande på stege

Simning - 400 m/12 min - livräddning 25 m

Fridykning till 3 meters djup/2 ggr

Sidan uppdaterades