Vatten- och avloppsavgifter

Godkänd av stadsfullmäktige, att gälla från 01.01.2017

Vattenavgift, normaltaxa per m3:

2,12 euro (exkl. moms.)     2,63 euro (inkl.moms)

Avloppsvattenavgiften består av bruksavgift per m3:

2,40 euro (exkl. moms.)     2,98 euro (inkl.moms)


Vatten och avloppsavgift totalt per m3:

4,52 euro (exkl.moms)       5,61 euro (inkl.moms)
 

Sidan uppdaterades