Störd av buller

Kontakta först den som bullrar!

Buller är ljud som vi känner oss störda av och helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person.

Om du störs av buller och det inte blivit bättre efter att du klagat till den som bullrar, kan du göra en anmälan till ÅMHM.

Innan du gör en anmälan ska du ha kontaktat den som orsakat störningen för att försöka få en lösning.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) arbetar med information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa. 


 

Sidan uppdaterades