Buller

Om du störs av höga ljudnivåer, buller och något annat i er boendemiljö utomhus kan du skicka en störningsrapport till miljöenheten på stadskansliet. Vi vidarebefordrar rapporterna för kännedom till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt till polismyndigheten. 

Vi samlar på informationen för att spåra upp var vi har störningskällor i staden och därefter om möjligt försöker vi åtgärda problemet.
 

Sidan uppdaterades