Brand och räddning

Genom att ringa nödnumret 112 får du snabbt hjälp av stadens räddningsverk. Nödnumret används i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns skäl att misstänka detta.

På räddningsverket finns det minst en förman och sex brandmän/
ambulansvårdare i tjänst dygnet runt. Staden samarbetar med Strandnäs Frivilliga Brandkår. Räddningsverket sköter även om ambulansverksam- heten genom avtal med Ålands hälso- och sjukvård.

En brandsäkrare miljö

Räddningstjänsten arbetar målmedvetet med förebyggande arbete för att kommunen ska vara en trygg och säker att bo och vistas i. Du kan också hjälpa till genom att skapa en så brandsäker miljö som möjligt både i hemmet och på arbetsplatsen. 

Det ska finnas minst en brandvarnare per våningsplan, och de ska placeras så att även sovande människor väcks av alarmsignalen. Ha för vana att varje år byta ut batterier i brandvarnare, och kontrollera eventuell brandfilt och -släckare. Bra tillfällen för årlig kontroll är exempelvis på europeiska 112-dagen 11.2 eller 1.12 på nordiska brandvarnardagen.

ICE - In Case of Emergency

Vid olycksfall vill räddningspersonalen snabbt få tag i den skadades anhöriga. Lägg in nummer till anhöriga i din mobil under den internationella beteckningen ICE - In case of Emergency.

Om din telefon är låst med en kod kommer man inte åt adressboken och kan alltså inte hitta ICE-kontakter. Men på de flesta Androidtelefoner kan du lägga in ICE-nummer i Ägarinformationen för att den ska synas även när skärmen är låst. Om du har iPhone kan du komma åt ICE-kontakter via Siri trots knapplås. Det finns även flera appar för både Android och iPhone som gör ICE-nummer och annan viktig information tillgänglig trots att telefonen är lösenordsskyddad.

Räddningsverkets verksamhet

Ambulans och ambulansvårdare
Räddningsverket sköter även om ambulansverksamheten genom avtal med Ålands hälso- och sjukvård. De flesta av brandmännen är utbildade ambulansvårdare och sköter också om bemanningen av de fyra ambulanser som finns i huset. Räddningsverkets ambulansvårdare bemannar även den ambulanshelikopter som Skärgårdshavets helikoptertjänst genom avtal med Ålands hälso- och sjukvård tillhandahåller för akuta sjuktransporter från skärgården.

Räddningsdykare

Räddningsverket upprätthåller enligt en överenskommelse med Ålands landskapsregering räddningsdykarverksamhet för hela landskapet Åland.

Restvärdesräddning
Räddningsverket har genom avtal med Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag åtagit sig att omedelbart vid larm om skada (främst brand-, vatten- och stormskador) vidta åtgärder för att rädda egendom och förhindra följdskador. De vanligaste insatserna är att rökventilera, suga upp vatten, installera avfuktare eller luktsanera. Varje restvärdesjobb leds av en restvärdesledare som har fullmakt av försäkringsbolaget att utföra skadehjälpande åtgärder samt dokumentera skadan.

Sidan uppdaterades